VII. Opłata startowa:

REGULAMIN

III Bieg Wadowicki

II Mistrzostwa Wadowic w Nordic Walking

Do 20 stycznia

30 zł

Do 20 stycznia

25 zł

Do 1 marca

40 zł

Do 1 marca

35 zł

Do 30 kwietnia

50 zł

Do 31 kwietnia

45 zł

Do 16 maja

60 zł

Do 16 maja

55 zł

W dniu zawodów

100 zł

W dniu zawodów

100 zł

Tytuł wpłaty:

Tytuł wpłaty:

III Bieg Wadowicki – Imię Nazwisko

III Bieg Wadowicki – „nordic walking” – Imię Nazwisko

 

1. Wpłaty należy dokonać na konto: Fundacja Święty Uśmiechnięty Pl. Jana Pawła II nr 1/25
34-100 Wadowice
Nr rachunku Bankowego: 87 2030 0045 1110 0000 0397 0980
BGŻ o/Wadowice

 1. Organizator wystawia Rachunki. Dane do rachunku wraz z potwierdzeniem wpłaty
  należy przesłać do organizatora najpóźniej 4 dni od daty wpłaty.

 2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

 3. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 16 maja 2017 r. nie będą uznawane.
  Opłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.

 4. Raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty, nie podlegają
  zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania,
  za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

 5. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać
  przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

 6. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej
  osoby.

 7. Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający
  tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej,
  zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

9. Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą chipów.

10.Pomiar czasu netto. Dla 50 pierwszych zawodników pomiar czasu brutto.