Rejestracja odbywać się będzie poprzez: https://dostartu.pl/bieg-dzieci-i-mlodziezy-v3295.pl.html

REGULAMIN

Szkoły, które chcą zgłosić swoich zawodników proszone są o wysłanie listy uczniów na maila: info@biegwadowicki.pl

Trasa na 200 i 400m odbywa się wokół Bazyliki ONMP na rynku w Wadowicach, natomiast trasa na 1km do zobaczenia tu: TRASA.

Zgoda rodzica/ opiekuna do pobrania tu: ZGODA