Rejestracja odbywać się będzie poprzez dostartu.pl - rejestracja ruszy niebawem.

REGULAMIN

Szkoły, które chcą zgłosić swoich zawodników proszone są o wysłanie listy uczniów na maila: info@biegwadowicki.pl

Trasa na 200 i 400m odbywa się wokół Bazyliki ONMP na rynku w Wadowicach, natomiast trasa na 1km do zobaczenia tu: TRASA.

Zgoda rodzica/ opiekuna do pobrania tu: ZGODA