PARKING NR 1 znajdować się będzie przy Biurze Zawodów tj. SP 4 w Wadowicach na ul. Słowackiego 2.

PARKING NR 2 będzie zlokalizowany 300m dalej, tj. na ul. Mickiewicza 27.