Jeśli ktoś chce zmienić swoje dane  zapisu, bądź drużynę prosimy o kontakt na mail: info@biegwadowicki.pl