Oświadczenie do pobrania:

Poniższe oświadczenie należy przynieść do biura zawodów do godz. 13:30

 http://biegwadowicki.pl/i/fmfiles/oswiadczenie-rodzica-lub-opiekuna-prawnego-o-zdolnosci-dziecka-do-udzialu-w-biegu_1.rtf